'n QVRP blog
 
 Honde | Katte | Soogdiere | Voëls | Roberts Voëlname | Boeke

21.2.09

Mites oor die African Grey III

DEEL III - Jako (African Grey) is 'n eenmens papegaai

Inleiding
In die tweede reeks het ons die mite dat African Greys vereplukkers is behandel en geleer wat die direkte oorsake daarvoor kan wees. Ons het ook geleer watter oplossings daar op foute wat begaan word is. Kom ons kyk vandag na ʼn derde mite.

Greys is tropvoëls. ʼn Grey in die natuur het verhoudings op verskillende vlakke - ouers, babas, kleuters as trop, ouer en wyser troplede, gebind met maat, en as ouer vir ander kleintjies. Kommunikasie en interaksie met ander voëls is natuurlike gedrag vir die African Greys.

Om die aantal verhoudings te beperk en die mens waarmee die Grey interaksie het is inteendeel teen sy gebore instinkte. Hulle het hulle trop nodig, in gevangeneskap moet die mens hierdie leemte vul. Hulle neem soms baie tyd om verbind te raak en ʼn verhouding te begin met ʼn mens, maar hierdie verhoudings is geweldig belangrik vir hulle sielkundige ontwikkeling.

Die wat verwag om ʼn verhouding met ʼn Grey te hê moet daardie voorreg verdien. Greys is baie versigtig. Ek glo die rede hiervoor is omdat hulle met tye op die grond eet. Daar is hulle baie meer kwesbaarder as die wat in bome kos soek. Wanneer jy kwesbaar is, is jy daartoe geneig om meer as voorheen versigtig en wantrouig op te tree. Hierdie versigtige agterdog spoel oor in ander aspekte van ʼn Grey se lewe.

ʼn Grey se sensitiwiteit teenoor skaduwees en die omgewing, gekoppel aan sy sensitiwiteit en versigtige waarneming, is dit ʼn uitdaging wat ons moet vervul dat die Grey tot die besef moet kom om sy volle potensiaal as maat vir die mens te wees. Die geliefde mens-maat moet ten volle bereid wees om sy papegaai met ander te deel, ter wille van die papegaai self, en moet verder bereid wees om hom te leer om met ander gemaklik om te gaan. Die mens-maat moet nie vrees dat - familie, vriende, man of vrou - die papegaai se toegeneetheid sal "steel" nie.

Om nog verhoudings te ontwikkel met ander mense hang van die af wat verlang om ook met hulle ʼn verhouding te hê. Hulle liefde en vertroue moet altyd verdien word. Die verbinding deur lief te hê en vertroue, word nie gegee aan die wat die papegaai net ʼn oppervlakkige verhouding mee het nie. As die res van die gesin nie bereid is om tyd saam met die Grey te spandeer nie, sal hy nie liefhê, vertrou of bereid wees om interaksie met hulle te hê nie.

Geen African Grey moet met niemand in enige verhouding geforseer word wie nie bereid is om ten minste ʼn poging aan te wend of tyd maak om hulle eie unieke verhouding te skep met die papegaai nie. So ver moontlik moet die eienaar die papegaai blootstel om ander te leer ken soos, bure, vriende en papegaaikenners. Om te voel dat jy spesiaal is, omdat jou papegaai met niemand anders iets te doen wil hê nie, is net nadelig vir die papegaai om sy werêld so beperk te maak en te hou.

Sou ons dink dat ons lewensomstandighede nie kan verander nie, is daar geen sekerheid daaroor nie. ʼn Goed gemanierde papegaai sal altyd ʼn tuiste hê tussen geliefde sou die onverwagte gebeur - dood, egskeiding, ens. Hoe wyer sy kring van verhoudings is, hoe gesonder dit emosioneel en sielkundig vir die papegaai self raak. Dit moet altyd in gedagte gehou word dat hulle soos die mens lank kan lewe en reg het om aan te gaan met sy lewe sou daar met een van die mense in sy lewe iets gebeur. Hoeveel makliker sal dit nie vir die Greys wees as hy sag en liefdevol en gewoond is aan ander se aandag nie. So ʼn Grey sal nooit van een huis na ʼn ander aangegee word nie - die troeteldier aspek verminder nie met elke skuif nie.

Gevoelvolle hantering, goedheid en geduld sal verseker dat jou Grey ʼn aangename, goedgemanierde, lewenslang vriend sal wees. Tree op as ʼn ouer, ʼn onderwyser, leier, iemand na wie hulle kan opkyk. As ons verwag dat ons papegaaie ons moet liefhê en vertrou, moet ons altyd bedagsaam wees, liefdevol en sag met hulle wees. ʼn Kalm, sagte hart teenoor hulle sal vir altyd ʼn rol in hulle lewe speel.

Om ʼn papegaai te dwing om ten alle tye goed en aanvaarbare gedrag te openbaar sal ʼn swaar las, wat spanning vir hulle gaan veroorsaak, op hulle plaas. Hulle kan nie gestraf word om goeie gedrag te openbaar nie. Hy sal sy frustrasie en woede na die domineerder keer. Geen druk kan ooit liefde of vertroue meebring nie - dit verwek net wraak op die een wat hulle probeer domineer. Daar is ʼn hoë prys wat as siekte mag opduik, as gevolg van spanning, wat hul immuun stelsel aantas, verkeerde optrede as gevolg van frustrasie en vermyding van die dominante persoon. Hierdie wantroue word deur sy afkeur van mense weerspieël. Soek jy na ʼn resep vir ʼn ramp - probeer ʼn Grey domineer.

Die ontwikkeling van ʼn Grey se geaardheid is ʼn aanhoudende proses. Soos in die mens, het die verlede, hede en onvermydelike, veranderende omgewing alles ʼn invloed en dra dit by tot die dinamiese ontwikkeling van sy persoonlikheid. Die mens betrokke met die Grey se direkte omgewing het ʼn plig om te verstaan en te aanvaar dat die voëls ook ʼn reg het om homself te wees .

Volhardende goedheid, liefdevolle hantering en sorg vir die aanhoudende ontwikkeling van die Grey, is die sleutel tot sukses om hom voort te help tot gelukkige volwassenheid.

skrywer: Francien Mare

No comments:

Post a comment

Gewilde onderwerpe